VALMANYA, JULIO 2002 :

6-a RENKONTIĜO DE E.M.A.

 

La prezidanto de la Esperanta Movado Asocio, Jean-Luc Berard, organizis de la 22-a ĝis la 28-a de julio 2002 la 6-an renkontiĝon de E.M.A. en Valmanya, urbeto apud Prades.

Du kunlernantoj el grupo de Prades, Sylvie kaj Christian, kaj gesinjoroj Amouroux, el Perpignan, partoprenis dum unu tago.

Vera plezuro estis por ni renkonti samideanojn el Italio, el Nederlando, el Skotlando, el Hispanio, el Francio. Estis por ni la unua fojo, ke ni povis paroli esperante. Sed, kun la helpo de niaj novaj amikoj, ni povis tre bone kompreni kaj sufiĉe bone paroli por interkonati nin.

Ni akompanis la grupon sur la minejon de "La Pinouse", apud la urbeto. Tie, ni vidis la malnovan minejon kaj ni prelegis pri la fer-industrio kaj la Dua Mond-milito ( la minejo ŝirmis Partizanojn). Malgraŭ atako de abeloj kaj malgraŭ la pluvego dum ni revenis hejmon, estis belega tago por ni.

Neniam ni forgesos niajn unuajn esperantajn interparoladojn kun niaj novaj amikoj. Kaj la kanto " al Edamo", du-voĉe kantita de Bert kaj Christian estas neforgesebla momento !

Estu ĉiuj dankitaj pro via afabla kaj ĝentila akcepto : vi estos ĉiam bonvenitaj ! Ankaŭ dankon al la loka ĵurnalistino, S-ino "M.G.", kiu bonvolis paroli pri tiuj faktoj en "L'Indépendant".

Ĝis revido,

Christian, 08-2002.

Kiam mi havos la taŭgan ilon, mi enretigos fotografiojn el evento ;-)

 

Reveni