PENTRANTE

-==o==-


Verkis: Maurice André.
Li estas ano de la grupo ekde la eko de la aventuro. Krom Esperanto, li ŝategas pentri. Eksinstruisto, li uzis tiun arton pro sia laboro, sed post la emeritiĝo, li lasis eksplodi sian talenton. Jen la rezulto...


Mi pentras.
Kiam mi desegnas, kiam mi pentras, la realeco de la pentraĵo estas konstruita en mia kapo. Mi interpretas la nigrojn, la blankojn, la grizojn, la kolorojn. Mi modifas la detalojn. Kiam mi hezitas, mi retropaŝas, mi rigardas la modelfoton. Poste, mi rekomencas mian laboron.
Post momento, mi haltas. Mi ordigas la materialon, lokas la pentraĵon ĉe la muron. Mi forgesas ĝin. Sed, kelkafoje, mi observas ĝin kaj mi povas modifi detalon. Mi atendas la okazon de alia pentraĵo, kiu anstataŭigos la antaŭan. 


Maurice antaŭ kelkaj el siaj verkoj, okaze de la ekspozicio en Vinça, dum julio 2007 :

Maurice

Detalo de unu el liaj verkoj; li laboras per inko el Ĉinujo :

detalo


Por lerni ĉe la majstroj, nia amiko Maurice vizitas famaj muzeojn :

BELA  TAGO

Nia aŭtobuso veturis al Barcelono por viziti la almontradon  “Picasso kaj la cirko “ . Ni estis du grupoj. Matene, ni kontemplis oleoportretojn, inkoskizojn, (klaŭnojn, ekvilibritojn, ĉevalojn), frankbildojn, (papero, kartono, kiu estis tre malgrandaj pecoj ), gluadojn, kaj ceramikaĵojn. Poste, kolektive, ni manĝis, vizitis ĉefverkojn pruntedonitajn de la " Art Museum of New-York"“ . Estis pentraĵoj de El Greco ĝis Cezanne. Fine, al “Caixa Forum “ ni admiris verkojn de Fragonard (1732-1806 ). Revene, ni estis lacoj sed feliĉaj.

Alia plezuro de Maurice kaj ties edzino, estas veni al la loka foiro de Prada, ĉiu mardo :Ĉiu mardo, matene, mia edzino kaj mi, veturas al Prades por aĉeti tion, kio mankas. En la bazaro ni aĉetas  legomojn, fromaĝojn, librojn, plantaĵojn. Poste, ni iras al la supermarkto. Tie, ni serĉas la purigaĵojn, produktojn, la beligaĵojn, la laktaĵojn, æio kiu estis sur la listo notita. Ni plenigas la benzinujon kaj ni revenas hejmen. Tie, ni lokas la aĉetaĵojn. Ni rekomencos la venontan mardon.

Daŭrigota...

REVENI


Skribita per Nvu