Legenda de la kvar sangaj stangoj de la ŝildo de Katalunio
-==O==-


 Guifred (Vilfredo) La Vila (*) venkis en batalo  je la prezo de sia sango : li estis grave vundita ĉe la flanko per lancobato, kiu transilis lian maŝkuton.Rapide, oni transportis lin  en lian tendon, kuŝigis lin sur liton por demeti la armaĵon kaj esplori la vundon; lin  ĉirkaŭis  servistoj kaj amikoj. La reĝo Karlo mem, tuj informita, aperis  ĉe la pordo de la tendo.Li alproksimiĝis de la vundito kaj deziris brakumi lin; Guifred klopodis  leviĝi kaj ricevi  la oferema elano de la reĝo, sed  refalis sur la liton. Sangalfluo ŝprucis el la vundo; tamen la ĉeestantaj kuracistoj certigis ke ĝi ne estis mortiga.Guifred retrovis kuraĝon. Tiam, la  reĝo ĉirkaŭ brakumante liajn ŝultrojn diris : ”kion mi provus fari por vi, nobla kaj brava militisto?  Konigu  viajn dezirojn kaj mi promesas  estas nenio en la mondo, kion mi ne faros je via honoro.”

Tiam Guifred petis de la reĝo blazonon por sia ŝildo. Ĝi staris ĉe la lito, sen devizo, nek blazono : tute senornama estis la orkolora fono. “Devizo akirata per la sango, nepre per la sango estu skribita” deklaris la reĝo. Tiel La Reĝa Moŝto proksimigis la dekstran manon al la vundo, el kiu abunde ŝprucis  sango, en ĝin trempis la fingrojn krom la dikan, kaj pasigis ilin desupre malsupren sur la orkolora faco de la ŝildo, stampante kvar dikajn ruĝajn strekojn. La ŝildo estis tuj prezentita al la nobla militisto kaj la reĝo Karlo diris “De nun, Grafo de  Barcelono, jen kia estos via blazonŝildo”. Jen la bela kaj kavalireca deveno de la famaj “kvar katalunaj stangoj”.

guifred


 De tiam, ili konsistigas la blazonŝildon de la Princlando de Katalunio. Dum jarcentoj ili flirtas, kiel plumfasko de gloro, sur la masto de katalunaj galeroj kiuj kondukis al la batalo tiom da bravaj soldatoj.

catalunya

 Flava kaj ruĝa ŝtofopeco
Strekita per kvar stangoj
Sed la ŝtofo estis el fajna oro
Kaj el sango estis la stangoj
El la sango de nobla grafo
Nomita “La Vila”(*) La Vila, t.e.  “El Pelós”

Laŭ “Les gestes de Joffre d’Arria et de son fils Joffre le Poilu” reeldonita libro de Pierre Vidal.   


Tradukis la grupo Esperanto-Conflent, 2007.


REVENI


Document fait avec Nvu