CONFLENT, TREZORO EL NORD'KATALUNIO

Vizitinda, vizitenda...

Saluton, karaj gelegantoj !

Tiuj paĝoj celas prezenti nian regionon, Conflent (prononcu : "kunflen"), kiu kuŝas en la norda parto de Katalunio aŭ en la suda parto de Francio, laŭ kiel oni rigardas la mapon ;-) . Ni esperas tiel, ke vi havos la emon viziti ĝin.

Verkis tiujn paĝojn la gelernantoj de la juna grupo "Esperanto-Conflent, la verda stelo el Canigo". La ideo estis laborigi la grupon kreante ion, kiu povus esti utila al ĉiuj ; tiel naskiĝis tiu projekto. Pro tio, kiam vi vidos erarojn, bonvolu ne skribi malĝentile (mi ŝercas...kvankam!) sed male korekti nin : tiel, vi helpos nin plibonigi nian verdan lingvon. Kaj, kiam vi vizitos nian regionon, ne hezitu kontakti nin : tiel, ni povos praktiki esperanton ! Antaŭ'dankon

Ĉi sube, vi legos pri :
Nia loka ĉefurbo,
Prada

Niaj vilaĝoj kaj monumentoj: Rià , Castell d'Arriá, Grotoj d'Arriá, glaciputo d'Arrià, Eus, Taurinyá, Sant Miquel de Cuixa , Sant Martí del Canigó, Mosset, Espira de Conflent, Vallestàvia, Arbussóls - Marcevól, Joc, Finestret, Cornellà de Conflent, ...

Kiel kontakti nin ?

Noto : en tiuj paĝoj, ni konservis la katalunan skribon de la nomoj, kaj ni precizis parenteze la francan nomon kaj la prononcon, kiel eble. Ekzemple : Prada (Prades, [prad]).

Prada

Prada estas la ĉefurbo el Conflent ( elparolu : "kunflen", akcentante la lastan silabon) , temas pri malgranda regiono de Sud-Francio. Etimologie, la nomo fontas el "confluent" (=konfluigo). Ĝi situas apud la urbo de Perpinjano ("Perpignan" [perpinjan]), 420 metre altitude alta, inter la mediteranea maro (50 km) kaj pirineaj montoj (30 km). Ĝi estas parto el Nord-Katalunio.

Prada estas sub-prefekteco el departemento de Orientaj-Pirineoj. Kun nur kvin miloj loĝantoj, ĝi ne estas urbego sed agrabla kaj kvieta kampara urbo. Vizitindaj estas ĝia preĝejo el XVII-a jarcento, ĝiaj muzeetoj pri lokaj famaj homoj : la kataluna violonĉelisto Pau Casals kaj la pentristo Martin Vivès.
Hoteloj, tendejo kaj loĝejoj helpos vin loĝi tie, kaj vi povos el Prada viziti la aliajn belegajn vilaĝojn de nia regiono.
Prada havas tri ĉefajn ĉiujarajn internaciajn renkontiĝojn : festivalo pri kinejo dum julio (http://www.cine-rencontres.com), festivalo pri muziko dum aŭgusto (http://www.prades-festival-casals.com) kaj la Universitat Catalana d'Estiu ( Kataluna Somera Universitato) (http://www.ucestiu.com) fine de aŭgusto.

Supren

 

Rià

Du domaroj komponas la komunon :

_ Rià sur la maldekstra flanko de la rivero Têt, kiu transiras la departementon

_ Sirác (Sirach [sirak]) sur la dekstra bordo

Ĉi tiu teritorio estis jam okupita dumil jarojn antaŭ nia erao. Oni trovas ĉi tie multegajn gravuratajn rokojn, kupulojn kaj grotojn. Tiu 27 kilometra reto de subteraj galerioj estas unu el la plej bela el la mondo ; estas nur alia ekzemplo en Meksikio. Rià havas romian originon. En la kastelo de Rià naskiĝis dum la jaro 864 la legendan Guifred el Pelut (Vifredo la Vila), fondinto de la kataluna disnatio daŭrinta ses jarcentojn. Inter famkonataj posteuloj, oni trovas la reĝojn Sanktan Ludovikon, Ludovikon la XIII-a, Ludovikon la XIV-a, la reĝinon Fabiolan kaj la nunan reĝinon de Anglujo.

Dum la XIX-a jarcento, Rià-Sirach vidis la industri'kreskon ĉerpante la krudmaterialojn surloke. La ferminejo kun altforno kies alta kameno ankoraŭ nun staras, bonkvalitan gisaĵon produktis kiu iĝis bonega ŝtalo. Bedaŭrinde la produkto estis ege multekosta. Ĉirkaŭ la jaro 1950 la uzino estis fermita.

Alia industrio, la marmorejo kun ĝia rozkolora,marmoro ĉesis funkcii dum la sama epoko.
Agrikulturo, vinberkulturado, bredado laborigis multegajn homojn, sed iom post iom ili malaperis.
La nombro de loĝantoj malkreskis treege. Poste, la kultureblaj teroj ŝanĝiĝis en partigitajn konstruterenojn. Nun la malnova vilaĝo nomata Llisse, konstruata sub la kastelo kaj ĉe la flanko de la monteto,estas forlasata profite al belaj ĝarden'domoj kiuj kreskas kvasaŭ fungoj. Nova loĝantaro instaliĝas kun multegaj emeritoj venintaj aŭ revenintaj al la lando por fini sian vivon sub la suno kaj la kvieteco.
Visitante Rià-Sirác vi vidos :lombardan sonorilturon, romanikan preĝejon, altfornon, glaciputon kaj la ruinaĵojn de la kastelo de Wilfred detruiita orde de Marŝalo Vauban generalo komisaro de la fortikaĵoj de Ludoviko la XIV-a. De tiu ĉi situo estas panoramvidaĵo al la Tet-valo.
Kataluna flago turmentata pro la vento staras ĉi tie.
Ĉiam antaŭen ! Sempre endavant !, kiel oni diras katalune.
Supren

 

Eus (Eus,[eus])

La nomo venas el YEUSE (verdakerko), arboj kiuj kreskas oftege ĉirkaŭ la vilaĝo. Eus estas konstruita sur mamforma monteto. Ni vidas monton Canigou, ebenaĵon de Prada. Ĝi profitas de tre bona sunlumo, kaj estas ŝirmita de la ventoj. Ĝi estas klasita kvazaŭ unu el la plej belaj vilaĝoj el Francio kun siaj etaj pavoj stratoj, siaj etaĵitaj domoj, siaj porĉoj, siaj romanika ĉapelo(XI-a jarcento) kaj la preĝejo(XVII-a jarcento) konstruita sur la ruinŝtona kastelo (kun retablo de la skulptisto Vincent Sunyers). Ĉiu jaro, la vilaĝo montras artistojn, pentristojn, ceramikistojn, potistojn. Amuzoj : ekskursoj ; albergo.

Supren

 

Taurinyá (Taurigna, [torinja])

 

Ĉi tiu vilaĝo, 5 kilometroj sude el Prada, staras piede el Canigou, alta je 550 metroj. Ĝi estas ŝirmita de la vento. Oni povas viziti ĝian kirkon (IX-a kaj XII-a jarcento). Ĝi estas ĉirkaŭta de kaŝtonarboj. Piede aŭ aŭte,vi povas iri al la supro de la Canigo kie vi trovas afablan gastejon. Proksime de la vilaĝo, vi povas viziti abatmonaĥejon Sant Miquel de Cuxá (saint Michel de Cuixa [sant mikel de cuŝa]) (romanika kirko)

Supren

 

Sant Martí del Canigó (saint Martin du Canigou [sant marti de l'kanigo])

Vi pasas trans Vilafranca de Conflent (Villefranche de Conflent [bilefranke de conflent]),vi prenas la direkton de Vernet dels Banys (Vernet les Bains [bernet dels banjs]),poste Castell (Casteil [kastej]) (multaj eblecoj por bonaj gastejoj) kaj vi sekvas la zigzagan vojon ĝis la abatmonaĥejo Sant Marti del Canigo, piede aŭ per speciala aŭto.Grandioza vidaĵo atendas vin !

Supren

 

Mosset (Mosset, [muset])

12 kilometroj el Prada, ĉi tiu starita vilaĝo proponas la viziton de la ruinŝtonoj de feŭda kastelo ,de maljunaj vojetoj, de romanika kirko kaj de la Turo de la Parfumoj. Somere vi povas promeni tra la arbaro(intermonto Jau ), viziti la termostacion de Molitg dels Banys (Molitg les Bains [muliĉ dels banjs]) aŭ la lagojn de Noedes (Nohèdes, [noeded]). Vintre, vi povas skii al Caillau, je 12 kilometroj el Mosset.

Ligo : Mairie de Mosset

Supren

 

Espirá de Conflen ([espira de konflent]):

 

Inter Vinçá kaj Marquixanes, Espirá de Conflen estas konstruita sur promontero al pied' de la montaro Canigó. Ĝi situas apud la rivero Llech kaj estas ŝirmita de la tramontano (loka ventego). Malmutaj kultivistoj prizorgas vinberujojn kaj persikarbojn kaj plantas olivarbojn. La kanaloj , la maljuna preĝejo kun riĉa religia meblaro atendas vizitantojn. La vilaĝo estas renovigita kaj loĝata de eŭropanoj kaj francoj kiuj reserĉas kvaliton de la vivo. Ĝarden'domoj multiĝas ekster la vilaĝo. Vasta kampado akceptas dum ĉiu somero multe centojn de turistoj. Flanke de la embarasitaj vojoj, Espira promesas agrablan vivon.

Supren

 

Vallestàvia (Baillestavy, [bajestavi])

Pasante trans Vinçá,vi grimpas valon de la Lentilla ; la vilaĝo staras en bela pajzaĝo. Ekde la antikveco,oni ekspluatis la feron (oni trovis romian forĝejon sub la romanika kirko ĉe tombejo). Super la vilaĝo, XVIII-a jarcenta turo iĝis sonorilturon. Multaj malgrandaj kaŝanguloj certigas trankvilecon kaj harmonion.Sub la vilaĝo, trinkejo gastigas vin por meritata paŭzo, kiel pluraj ruraj loĝejoj kaj etap'loĝejoj (12 lokoj por la ekskursantoj de la GR 36. Somere vi povas bani vin apud parkejo.

Ligo : Mairie de Baillestavy

Supren

 

Arbussols, Marcevol

Fronte al Canigou, Arbussols posedas la kapelon Sainte Eulalie, romanika prierejon(XII-a jarcento) en la vilaĝeto Marcevol, kun romanikan freskon kaj gastejo por grupetoj de 15 ĝis 40 homoj (malfermita la tutan jaron). Vi trovas tie krome la farmodomon Sainte Eulalie kaj ĝian grashepataĵon, rurajn loĝejojn kaj haltejan loĝejojn.

Supren

 

Joc (Joch,[ĵok])

Joc gardis ruinojn de la malnova feŭda kastelo kaj fortikan ĉirkaŭmuron de la maljuna vilaĝo, de kie oni povas admiri la ebenaĵon de Vinça. Ĝia kirko enhavas aparte retablon de Honorat Rigaud (antaŭ-baroka). En la malnova pastrejo, renovigita, vi povas admiri forbitan plafonon(XII-a jarcento). Vi povas profiti 2 rurajn loĝejojn, ripozan areon kaj ĝardenan kradrostilon, globludejon, tenisejon, korbopilkejon...

Supren

 

Finestret

Finestret, situanta flanke la rivero Lentilla, situas 4 kilometroj el Vinça. Oni trovas domojn de la XV-a kaj XVI-a jarcentoj. Oni povas sin bani en la riveron.

Ligo : http://www.finestret-en-conflent.com

Supren

 

Cornellà de Conflent (Corneilla de Conflent [korneja de konflent])

Vi trapasas Vilafranca de Conflent por foriri al Cornellà de Conflent. Ĝi estis la maljuna restadejo de la grafoj de Cerdagne kaj Conflent. Dum 1097, 12 kanonikoj establiĝis en la kirko (lombarda stilo). Oni trovas romanikan meŭblenon, barokan kaj hispan'maŭran.

Supren

 

Sant Miquel de Cuixá (saint Michel de Cuxa [san mikel de kuŝa])

La abatejo de Cuixa kies historio estas pli el 1000 jara,estas grava religia monumento de nia mediteranea regiono,pro sia antaŭromanika kirko de la Xa jarcento,la lombarda sonorilturo kaj la mirinda XIa jarcenta kripto,la ruinŝtonoj de la grandioza klostro kaj de la XIIa jarcento-tribuno.

Vi trovos chi tie la oficialan informilon de la abatejo (traduko al esperanto fare de nia grupo) :

Informilo pri Sant Miquel de Cuixá (PDF formato, 196 Ko)

SuprenCastell d'Arriá (Chateau de Ria [kastej d'aria])

La ruinŝtonoj de la kastilo de Arriá staras super la vilaĝo de Arriá. Ni tradukis esperante la informilon faritan de la loka asocio kiu zorgas la ruinaĵojn de la kastelo. Jen ĉi sube la du paĝojn de tiu informilo :

La plano (PDF formato, 329Ko) kaj la teksto (PDF formato, 161 Ko)

Grotoj d'Arriá

La vilaĝo d'Arria posedas unu el plej belaj trezoroj de l'mondo : tre raran reton de grotoj. Malpermesata estas viziti ilin, pro sekureco kaj por konservado de la loko, sed dank'al rakonto de niaj geamikoj Justaffre, kiu vizitis ilin, jen la miriga aventuro :

La grotoj d'Arrià .

SuprenKiel kontakti nin ?

Vi povas skribi al mi, Christian Pinard, "ttt-estro" : 
Jen mia poŝtadreso : Christian Pinard, 23 rue de l'hospice, 66500 Prades - FRANCE. Tiel, mi povos doni al vi aliajn informojn pri nia regiono aŭ helpi vin.

Ankaŭ vi povas kontakti la lokan turism'oficejon : ili ne parolas esperante, bedaŭrinde, sed regas la francan (!), la hispanan, la katalunan kaj la anglan lingvojn :

Office de Tourisme :
4, rue Victor Hugo
Téléphone : 33 + 4.68.05.41.02
Télécopie : 33 + 4.68.05.21.79
infos@prades-tourisme.com

Supren aux Reveno al la ĉefa paĝo