Vigla Kongreso !

Dum la paska semajnfino, okazis en Cap d'Agde (Lengadoko, apud Monpeliero) la Sat-Amikara kongreso. Vera sukceso, ĉar 202 homoj aliĝis. Interalie, el Katalunio partoprenis Mon Cardona (Barcelono), Jean Amouroux (Perpinjano) kaj Christian Pinard (Prada); ankaŭ tri aliaj barcelonanoj aliĝis (M. Gomez, C. Ibac, M. Verdaguer), sed mi ne sukcesis ilin renkonti: tro da esperantistoj!

La debatoj pri la vivo de la asocio interesis ĉefe la francianojn kaj la anojn de Sat-Amikaro; sed la amaso da libroj prezentataj en la salono L. L. Zamenhof, kie okazis la diskutoj, mirigis min: kia plezuro vidi tiom da verkoj nur esperantaj! Interalie, mi aĉetis plezure la libron de s-ano A. Prats, " Fronto kaj postfronto de Aragonio" (eldono de la esperanta sekcio de CNT-AIT, 1938, Barcelono)!

La kursoj por progresantoj estis interesaj kaj fruktodonaj. Dum la libertempoj, mi konatiĝis plezure kaj ĝoje kun samideanoj, ĝis nun nur konataj tra la reto: ges-roj J-M Cash, H. Masson, M. Sujet.... Ankaŭ kun Mon Cardona mi konatiĝis; li poste vizitis min en Prada, kaj mi esperas, ke iom post iom multaj esperantistoj el Suda Katalunio vizitos siajn gefratojn transmontajn (kaj reciproke!).

La nombro da partoprenintoj montras la novajn intereson kaj entuziasmon por esperanto; la riĉeco de la debatoj, la amikeco de la interŝanĝoj montras la viglecon de nia movado. Do, ni faru pli kaj pli tiajn aranĝojn; tial, pli kaj pli diskoniĝos Esperanto kaj sia frata, neŭtrala, internacia ideo!

(Christian Pinard)(15.05.2003)

reveni