JEN LA FOTO DE CAMPAGNAN :

Maldekstre, vi vidas : mian kunlernantinon Sylvie, vian serviston, s-ron J. Amouroux, (la fama esperantista historisto - dorse), la kapon de J. Hénin ( nia federacia prezidanto), nian amikon el Perpinjano Yannick (flav'ĉemiza)....

Dekstre, vi vidas : s-rinon J. Maurel, el "Béziers"(parolante kun via servisto), s-ron Gauthier (fotante)...

Dankegon al amiko el Belgio, kies nomno mi bedaŭre forgesis, kiu bonvolis sendi al mi tiun foton :-)

REVENU